Zpět do obchodu

Registrace

Jak filtrovat dešťovou vodu

Pokud se rozhodnete sbírat a filtrovat dešťovou vodu, získáte cenný zdroj užitkové vody, která je navíc zcela zdarma. Finančními úsporami ale výčet výhod nekončí – dešťová voda je v určitých případech vhodnější než ta kohoutková, jelikož je měkká a neobsahuje chemické dezinfekce. Recyklací dešťové vody navíc chráníte životní prostředí.

Jak využít dešťovou vodu v domácnosti

Dešťovka se využívá zejména pro zalévání rostlin, pro které je velice prospěšná. Dále lze dešťovou vodu využít pro splachování WC, mytí, praní prádla a úklid. Je ovšem potřeba myslet na to, že dešťová voda obsahuje celou řadu znečištění. Jde hlavně o mechanické nečistoty a chemické látky např. ze zemědělství a průmyslu, navíc přichází do kontaktu se střešní krytinou a okapem, kde se nachází škodlivý biologický materiál (ptačí trus, uhynulá zvířata, hmyz, listí a mnoho dalšího).

Pro zachytávání a úpravu dešťové vody tedy budete potřebovat především odpovídající filtrační zařízení, čerpadlo a akumulační nádrž (nadzemní nebo podzemní). Pozor – retenční nádrže na dešťovou vodu neslouží k dalšímu využívání dešťovky, ale k jejímu řízenému odtoku. Na celý systém můžete čerpat dotace až do výše 105.000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Dešťová voda na zalévání rostlin    

Dešťová voda je díky svému složení pro zalévání rostlin ideální. Pokud má dešťovka sloužit pouze k zalévání, postačí z ní odstranit mechanické nečistoty. Na okapový žlab instalujte lapač listí a na svod dešťové vody tzv. filtrační koš, který zachytí největší nečistoty (listí, větve, hmyz apod.) ještě před nádrží. Tyto nečistoty by vodu v nádrži znehodnotily. Nádrž může být nadzemní i podzemní, přičemž v podzemní má voda delší trvanlivost. Vodu z nadzemní nádrže můžete odtáčet i pomocí kohoutku. Pro nadzemní nádrže můžete kromě filtračního koše zvážit pořízení tzv. sběrače dešťové vody, který kromě filtrace zabraňuje přetečení plné nádrže.

Pokud vodu z nádrže čerpáte čerpadlem (z podzemní to jinak ani není možné), je nutné ještě pořídit filtr jemných mechanických nečistot. Drobné částečky písku a další nečistoty, které nezachytí filtrační koš, by totiž čerpadlo zanášely a zničily. Pro tyto účely je určen filtr dešťové vody Honeywell Simplex s jemným filtračním sítkem.

Pro rostliny je dešťová voda mnohem prospěšnější než voda z kohoutku 

Dešťová voda přiváděna do domácnosti

Stále oblíbenější je i využívání recyklované dešťové vody v domácnosti na splachování WC, úklid a praní. Dešťová voda je totiž přirozeně měkká, takže spotřebujete méně čisticích prostředků, a navíc chráníte své spotřebiče před vodním kamenem. Musíte ale vyřešit nejen vyšší stupeň čištění dešťové vody, ale i rozvody. Pro tyto účely slouží tzv. domácí vodárny.

Kromě filtračního koše a filtru jemných mechanických nečistot myslete i na odstranění biologického a chemického znečištění, ale také zápachu, který by byl v domácnosti nepříjemný. S tím vám velmi efektivně pomůže uhlíkový filtr, který z vody zachytí naprostou většinu nežádoucích rozpuštěných látek, a navíc zlepšuje senzorické vlastnosti vody. Kombinovaný filtr Honeywell Duplex obsahuje jak mechanický, tak uhlíkový filtr. Filtr Triplex navíc obsahuje i předfiltr, který zachytí větší nečistoty a prodlužuje životnost filtračních vložek.  

Zákon zakazuje jakékoliv propojení rozvodů dešťové (užitkové) a pitné vody. Pokud tedy přivádíte dešťovou vodu do domácnosti, myslete na to, že musí mít oddělené rozvody. Oddělení pitné a dešťové vody se dá vyřešit rovněž pomocí potrubních oddělovačů. Akumulační nádrž musí být umístěna pod zemí, případně ve sklepě, kde je stabilně nízká teplota.

Filtr dešťové vody Honeywell Triplex. Zdroj: Bola.cz 

Dešťová voda pro osobní hygienu a na pití

Pro tyto účely se dešťová voda využívá zřídka, finanční náklady úpravy by totiž přesáhly možné úspory. Pokud se rozhodnete využít dešťovku pro osobní hygienu, nejdříve je nutné udělat profesionální rozbor dešťové vody v akreditované laboratoři. Poté musíte oslovit odborníky, kteří navrhnou řešení filtrace, dezinfekce a úpravy dešťové vody na míru.

Složení dešťové vody je ovšem hodně proměnlivé, a proto ani takto upravená a filtrovaná voda není v žádném případě vhodná k přímé konzumaci. Dosud neexistuje technologie, která by bezpečně upravila dešťovou vodu na pitnou a byla finančně návratná.

Údržba filtrů dešťové vody

Každá část filtračního systému vyžaduje údržbu. Filtrační koš je potřeba pravidelně vysypávat. Mechanický filtr jemných částic obsahuje sítko, které se musí pravidelně čistit, a to výhradně proplachem, tedy bez použití kartáčů či čisticích prostředků. Vložka s aktivním uhlím má omezenou životnost, poté se musí zcela vyměnit. Životnost uhlíkové vložky určuje výrobce. Pozornost vyžaduje i akumulační nádrž a čerpadlo. Ty by se měly čas od času zkontrolovat, a pokud je v nádrži povlak, měla by se vypustit a vyčistit.

I přes vstupní náklady a potřebu údržby jsou systémy na sběr a úpravu dešťové vody velice ekonomické a ekologické. Pokud využijete tento nevyčerpatelný zdroj kvalitní užitkové vody, můžete ušetřit až 50 % nákladů na vodu.

Vybrat vhodný filtr na dešťovou vodu

Zpět do obchodu