Zpět do obchodu

Registrace

Požární hlásiče pro bezpečnost domácností

Požární hlásiče chrání vaše zdraví, majetek i životy. V řadě zemí jsou v domácnostech dokonce povinné. V ČR tato povinnost platí pro všechny nové stavby od roku 2008. Přestože u budov zkolaudovaných před 1. červencem 2008, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 23/2008 Sb., tato povinnost neplatí, je instalace kouřového detektoru důrazně doporučována odborníky z oblasti požární bezpečnosti.

Požární bezpečnost domácností

Dle statistik v České republice dochází ročně k více než 3000 požárům bytových prostorů. Rozsah škod na majetku, zdraví a životech je přitom přímo úměrný času, který proběhne od propuknutí požáru do jeho odhalení. Detektory kouře představují nejspolehlivější a nejrychlejší způsob, jak oheň v domácnostech odhalit.

Jak funguje detektor kouře

Detektory kouře jsou malá a nenápadná zařízení, jejichž pořizovací cena se pohybuje kolem pár set až tisíc korun. Mohou přitom zachránit vaše životy, zdraví i majetek v hodnotě milionů. Disponují různými typy čidel:

  • Optické kouřové čidlo využívá paprsek infračerveného světla, které se odráží od částic kouře. Je velmi spolehlivé, ale nedoporučuje se v místnostech s vysokou prašností, vlhkostí a s přirozeným výskytem kouře (např. v kuchyni nebo v obýváku s krbem), jelikož prach může zanést čidlo a také spouštět falešné alarmy.  
  • Teplotní čidlo reaguje na nárůst teploty a hodí se i do prašného a vlhkého prostředí, kde optické čidlo nemusí fungovat 100procentně spolehlivě. Na druhou stranu má pomalejší reakci, jelikož teplo při požáru vzniká pomaleji než kouř.
  • Kombinované opticko-teplotní čidlo kouře využívá obě technologie, díky čemuž je nejspolehlivější.

Pokud čidlo detekuje kouř, spustí se hlasitý požární alarm, případně také vizuální signalizace, která vás na požár upozorní ještě v jeho zárodku. Včasné odhalení požáru a následné přivolání hasičů je klíčem k minimalizaci škod.

Malé a nenápadné zařízení, které vám může zachránit život

Malé a nenápadné zařízení, které vám může zachránit život

Jak vybrat hlásič kouře

Při výběru detektoru kouře se řiďte několika důležitými parametry:

Napájení: Tzv. autonomní požární hlásiče fungují na baterie. V domácnostech jde o vhodnější variantu než detektory napájené z elektrické sítě. Během požáru totiž může dojít ke zkratu a hlásič pak jednoduše nefunguje. Alternativně lze do domácností zvolit detektory napájené ze sítě s baterií jako záložním zdrojem.

Alarm: Jak jsme již zmínili, požární alarm může být zvukový nebo vizuální formou blikajícího světla. WiFi a GSM požární hlásiče vás na riziko požáru upozorní i vzdáleně, notifikací ve vašem chytrém telefonu nebo prostřednictvím SMS. Díky tomu můžete přivolat pomoc i v případě, že nejste doma. Pro neslyšící a nedoslýchavé jsou na trhu k dostání i detektory s hmatovým upozorněním či dálkovými sluchátky.

Výrobce: Nejlevnější detektory z hobbymarketů nemusí být spolehlivé, a dokonce nemusí splňovat evropské normy. Zvolte proto detektory od renomovaných výrobců, jako je například Honeywell.  

Kam umístit detektor kouře  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanovuje povinný počet detektorů kouře a hasicích přístrojů podle typu a velikosti domácnosti pro všechny stavby zkolaudované po 1. červenci 2008. V případě bytů větších než 150 m2, případně bytů s více patry, je povinná instalace více detektorů. V tomto případě je vhodné je propojit, aby se v případě detekce požáru jedním detektorem spustil alarm na všech.

Kromě velikosti domácnosti a počtu pater zohledněte i typ místnosti. Kouřové hlásiče umístěte všude tam, kde hrozí riziko požáru – typicky do místností s plynovými spotřebiči a otevřeným ohněm, tedy do místností s kotlem, krbem nebo kamny, do kuchyně, ale také do ložnice. Pokud máte pouze jeden hlásič, umístěte jej do spojovací místnosti v centrální části domácnosti.

Detektory kouře se umisťují na strop, případně na stěnu pod strop, jelikož kouř stoupá vzhůru. Hlásič nesmí být za nábytkem nebo závěsem, ale ani v blízkosti klimatizace či vzduchotechniky.

Požární hlásiče umístěte do místností s plynovými spotřebiči a otevřeným ohněm

Požární hlásiče umístěte do místností s plynovými spotřebiči a otevřeným ohněm

Údržba hlásiče požáru do domácnosti

Údržba požárních hlásičů do domácností není nijak složitá.

Funkční kontrolu můžete provést stisknutím kontrolního tlačítka nebo pomocí kouřového testeru ve spreji. Dbejte na životnost detektoru stanovenou výrobcem, která je zpravidla 8-10 let. Po uplynutí této doby je potřeba požární hlásič vyměnit za nový.

Instalace detektoru kouře je základním prvkem požární bezpečnosti domácností. Kromě toho ale nezapomínejte také na pravidelnou údržbu elektroinstalace, plynových spotřebičů a komínů a nikdy nenechávejte otevřený oheň bez dozoru.  

Vybrat vhodný požární hlásič do domácnosti

Zpět do obchodu